محل تبلیغات شما

آثار و برکات سوره

1) گرفتن جواب مثبت در خواستگاری

از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم نقل شده: هر کس سوره (طه) را بنویسد و در پارچه سبزی قرار داده و به خواستگاری برود،خواستگاری اش رد نمی شود و حاجتش برآورده می شود »(4)

2) آسان شدن ازدواج

روایت از امام صادق علیه السلام: هر کس که خواستگاری ندارد یا به خواستگاریش جواب نمی دهند سوره طه را بنویسد و بشوید و آب آن را بر صورت خود بریزد، خداوند ازدواجش را آسان می کند.» (5)

3) جهت برآورده شدن حاجات بزرگ

به جهت مطالب عظیم و بزرگ صد بار بگوید طه» و یک بار سوره قل هو الله احد» را بخواند و باز صد مرتبه بگوید طه»  و یک مرتبه سوره قل هو الله » را بخواند تا هفت بار این را تکرار کند، همین که هفت مرتبه توحید» و هشتصد بارطه» تمام شد بعد از آن 17 بار سوره قل هو الله احد» را تا آخر بخواند، خداوند مطلب و حاجت او را براورده می کند و بی شک عمل خواهد شد. این از مجربات است و آزموده شده است.(6)

4) ترس از ان و حیوانات درنده

نقل از امام موسی کاظم علیه السلام: هر کس در سفر باشد و از ان و حیوانات وحشی خوف و وحشت دارد، برای این کار بر گردن حیوانش لا تخاف درکاً و لا تخشی» سوره طه را بنویسد، پس بدرستی که به اذن خداوند متعال ایمن می شود.(7)

5) بهبود بیماری های دهان

به جهت هر گونه در دهان آیات[5-1] را بنویسد و با خود دارد. (8)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پی نوشت:

(1)مجمع البیان،ج7، ص5

(2) الدر المنثور، ج4، ص288

(3) ثواب الاعمال، ص108

(4)تفسیرالبرهان، ج3، ص696

(5)همان

(6) کشکول ارومیه ای، ص312

(8)درمان با قرآن، ص59

(7) طب الائمه، ص37

منابع: قرآن درمانی روحی و جسمی محسن آشتیانی، سید محسن ؛ و درمان با قرآن،محمدرضا کریمی»

چشم زخم در آیات و روایات

اسماء الحسنی ( یا ولی )

خواص و آثار سوره مبارک طه

سوره ,الله ,بار ,طه ,علیه ,هو ,بنویسد و ,را بنویسد ,سوره قل ,قل هو ,هو الله

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

Ghanoni DOWNLOAD